ทนายความ
ทนายความ

สำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ทีมงานของเรา

เข้ามาและพบกับพนักงานของเราที่ สำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ท่านจะพบกับบุคคลากรและทนายความที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ซึ่งประกอบไปด้วยทีมกฎหมายที่น่าเกรงขามเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องกฎหมายของพวกเขา ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม เป็นบริษัท กฎหมายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็น บริษัท กฎหมายที่มีมีการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะ ที่ต้องการคำแนะนำทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องขององค์กรปัญหาด้านภาษีการจัดการความเสี่ยง เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ คดีอาญาและคดีแพ่งคดีฟ้องร้องหรืออนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรไทย

นายสมัชชัย มุกมุณี  จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี 2555 และ ได้รับใบอนุญาตว่าความทางกฎหมายจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยใน 2557 ได้ศึกษาต่อได้เข้าศึกษาภาษาจีน ที่ Huayang Academy คุนหมิง ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2560 สำเร็จการศึกษาในชั้นปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ในปี 2561

ผู้ก่อตั้งบริษัท

นายสมัชชัย มุกมุณี

Onlinelawfirm777@gmail.com

นายสมัชชัย มุกมุณี  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน บริษัท กฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ซึ่งเป็น บริษัท กฎหมายระหว่างประเทศ เขาเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากลและในระดับท้องถิ่นเนื่องจากอายุยังน้อย แต่ประสบความสำเร็จกับอาชีพทนายความ

เป็นตัวแทนของลูกค้านในการดำเนินคดีและการระงับข้อพิพาท

ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในเรื่องธุรกิจและการปรับโครงสร้างธุรกิจ

นายสมัชชัย มุกมุณีได้ดำเนินคดีกับศาลไทยในเรื่องการฟ้องร้องคดีแพ่งการฟ้องร้องทางธุรกิจความขัดแย้งในห้างหุ้นส่วนข้อพิพาท   ไม่เพียงแต่คดีทางแพ่ง ยังมีคดีทางอาญาที่ว่าต่างหรือแก้ต่างให้กับลูกค้าทั้งในไทยและลูกค้าต่างชาติ คำนึกถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

นายสมัชชัย มุกมุณี ไม่เพียงแต่จะดำเนินคดีทางกฎหมายแก่ลูกค้า แต่ยังเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย แก่บริษัทชั้นนำต่าง ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัว หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ

ทีมงานของเรา

ทนาย วงศนันต์ อนันต์

ทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีอาญาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการดำเนินคดี คดีเช็ค ฉ้อโกง ยักยอก ลักทรัพย์ พรบ.คอม และหมิ่นประมาท

Mr.Peter Wu

(Partner Consultants) ผู้คลั่งวอชด้านธุรกิจไทย – จีน ประสบการณ์มีมากกว่า 20 ปี สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เป็นตัวแทนการดำเนินธุรกิจ และเป็นตัวแทนในด้านกฎหมาย

ทนาย ณัฐธยาน์ บางประเสริฐ

ทนายผู้เชี่ยวชาญคดีแพ่ง ละเมิด เรียกค่าเสียหาย กู้ยืมเงิน และคดีต่าง ๆนับไม่ถ้วน

ทนาย ลดารัตน์ โชติรัตน์

ทนายผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัญญาต่าง ๆ รวมไปถึงสัญญาร่วมทุน จดทะเบียนบริษัท คอนโด และอสังหาริมทรัพย์

Dong Xi Ling

Miss Dong Xi Ling ผู้คลั่งวอชด้านธุรกิจไทย – จีน ประสบการณ์มีมากกว่า 10 ปี สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เป็นตัวแทนการดำเนินธุรกิจ และเป็นตัวแทนในด้านกฎหมาย

นางสาวรุ่งทิพย์ โตะเหม

(ทนายความ)