เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ONLINE LAW FIRM

บริษัท ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม จำกัด​

สำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ตั้งอยู่ที่ 588/1 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี รามคำแหง ซอย 43/1  และอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยรามคําแหง(หัวหมาก) สำนักงานของเรา เป็นสำนักงานที่มีทีมงานที่สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี บริการด้านกฎหมายด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ทั้งด้านคดีแพ่ง และคดีอาญา คดีครอบครัว – มรดก คดีแรงงาน บริการด้านจดทะเบียนทางธุรกิจ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จัดทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

สำนักงานของเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆ ทนายความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา ฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง สู้คดี ดำเนินกระบวนการในชั้นศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ให้ความเห็นทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ถ้าท่านไว้วางใจสำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ทางสำนักงานของเราจะบริการท่านอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม คำนึกถึงประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

ผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม คือ นายสมัชชัย มุกมุณี ทนายความไฟแรง ผู้เดินหน้าเข้าสู่เส้นทางกฎหมาย ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคใด ทำงานไว คล่องแคล่ว รวดเร็ว ยุติธรรม จบการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง , จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ,ผ่านหลักสูตรวิชาว่าความ(ทนายความ), ได้เข้าศึกษาภาษาจีน ที่ Huayang Academy คุนหมิง ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี

ONLINE LAW FIRM

บริษัท ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม จำกัด​

สำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ตั้งอยู่ที่ 588/1 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี รามคำแหง ซอย 43/1  และอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยรามคําแหง(หัวหมาก) สำนักงานของเรา เป็นสำนักงานที่มีทีมงานที่สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี บริการด้านกฎหมายด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ทั้งด้านคดีแพ่ง และคดีอาญา คดีครอบครัว – มรดก คดีแรงงาน บริการด้านจดทะเบียนทางธุรกิจ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จัดทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

สำนักงานของเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆ ทนายความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา ฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง สู้คดี ดำเนินกระบวนการในชั้นศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ให้ความเห็นทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ถ้าท่านไว้วางใจสำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ทางสำนักงานของเราจะบริการท่านอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม คำนึกถึงประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

ผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม คือ นายสมัชชัย มุกมุณี ทนายความไฟแรง ผู้เดินหน้าเข้าสู่เส้นทางกฎหมาย ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคใด ทำงานไว คล่องแคล่ว รวดเร็ว ยุติธรรม จบการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง , จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ,ผ่านหลักสูตรวิชาว่าความ(ทนายความ), ได้เข้าศึกษาภาษาจีน ที่ Huayang Academy คุนหมิง ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี

ONLINE LAW FIRM

บริษัท ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม จำกัด​

สำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ตั้งอยู่ที่ 588/1 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี รามคำแหง ซอย 43/1  และอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยรามคําแหง(หัวหมาก) สำนักงานของเรา เป็นสำนักงานที่มีทีมงานที่สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี บริการด้านกฎหมายด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ทั้งด้านคดีแพ่ง และคดีอาญา คดีครอบครัว – มรดก คดีแรงงาน บริการด้านจดทะเบียนทางธุรกิจ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จัดทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

สำนักงานของเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆ ทนายความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา ฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง สู้คดี ดำเนินกระบวนการในชั้นศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ให้ความเห็นทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ถ้าท่านไว้วางใจสำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ทางสำนักงานของเราจะบริการท่านอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม คำนึกถึงประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

ผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม คือ นายสมัชชัย มุกมุณี ทนายความไฟแรง ผู้เดินหน้าเข้าสู่เส้นทางกฎหมาย ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคใด ทำงานไว คล่องแคล่ว รวดเร็ว ยุติธรรม จบการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง , จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ,ผ่านหลักสูตรวิชาว่าความ(ทนายความ), ได้เข้าศึกษาภาษาจีน ที่ Huayang Academy คุนหมิง ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี