ONLINE LAW FIRM

บริษัท ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม จำกัด

สำนักงานของเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆ ทนายความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง สู้คดี ดำเนินกระบวนการในชั้นศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมาย

เป็นที่ปรึกษากฎหมายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายถ้าท่านไว้วางใจสำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ทางสำนักงานของเราจะบริการท่านอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม คำนึกถึงประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

home-Prosecute
home-Bail

Service and case

งานบริการและคดีความ

civil-case

คดีแพ่ง

civil case

Criminal-case-and-bail-icon

คดีอาญาและงานประกันตัว

Criminal case and bail

business-registration-icon

จดทะเบียนทางธุรกิจ

Business registration

lawyer-icon

ทนายความ

Lawyer

Basic knowledge

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการและคดีความ

คือคดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินหรือค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน เช่น ฟ้องตามสัญญากู้ยืมเงิน , คดีละเมิด, ผิดสัญญาซื้อขาย,ผิดสัญญาเช่าซื้อ ,คดีมรดก,คดีครอบครัว และคดีแรงงานเป็นต้น

คือ คดีที่ฟ้องร้องกันเนื่องจากมีการกระทำความผิดทางอาญา หรือที่พูดกันง่ายๆ ว่า ฟ้องร้องเพื่อให้อีกฝ่ายติดคุก หรือรับโทษอื่นๆในทางอาญา ให้ปรับ ให้ประหารชีวิต เช่น คดีทำร้ายร่างกายคดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีหมิ่นประมาท คดีลักทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีฆ่าคนตาย คดีประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต คดีรับของโจร เป็นต้น หลักเกณฑ์การขอปล่อย เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้อยู่ในอำนาจของศาล ยื่นต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการและแต่กรณีเมื่อผู้ต้องหาต้องขับตามหมายศาลและยังมิ ได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายขังนั้น และผู้มีสิทธิขอประกันตัวคือ ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นเอง หรือ ผู้มีประโยชน์

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด, และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด ขอบเขตงาน

ที่สำนักงานกฎหมาย ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม ท่านจะพบกับบุคคลากรและทนายความที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ซึ่งประกอบไปด้วยทีมกฎหมายที่น่าเกรงขามเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องกฎหมายของพวกเขา ออนไลน์ ลอว์เฟิร์ม เป็นบริษัทกฎหมายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็น บริษัท กฎหมายที่มีมีการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะที่ต้องการคำแนะนำทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องขององค์กรปัญหาด้านภาษีการจัดการความเสี่ยง เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ คดีอาญาและคดีแพ่งคดีฟ้องร้องหรืออนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรไทย